Course: Food Safety During Extraordinary Event

« Back
Course title Food Safety During Extraordinary Event
Course code 2240/H2MS
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Žďárský Michal, Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified, unspecified
 • unspecified - 14 hours per semester
 • unspecified - 14 hours per semester
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • BENEŠ P. et al. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Havárie s únikem nebezpečných látek, Radiační havárie. Praha: FORTUNA, 2006. ISBN 80-7168-818-06.
 • EICHLER, J. Terorismus a války v době globalizace. Praha: Karolinum UK, 2010. ISBN 978-80-246-1790-9.
 • HALÁMEK, E., KOBLIHA, Z. Přehled bojových chemických látek. Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2012.
 • HERINK, J., BALEK, V. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Živelní pohromy. Praha: FORTUNA, 2002. ISBN 80-7168-830-4.
 • KOTINSKÝ P., HEJDOVÁ J. Dekontaminace v požární ochraně. SPBI Ostrava, 2003. ISBN 80-86634-31-0.
 • LINHART I. Toxikologie kapitola 12 - Jedy v chemických laboratořích (doporučeny strany 365-393). Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. ISBN 978-80-7080-877-1.
 • LINHART P. et al. Ochrana člověka za mimořádných událostí. Praha: Fortuna, 2003. ISBN 80-7168-869-X.
 • MARTÍNEK B. et al. Ochrana člověka za mimořádných událostí. Praha: MV GŘ HZS, 2003. ISBN 80-866-40-08-6.
 • MATOUŠEK J., LINHART P. Chemické zbraně. SPBI Ostrava, 2005. ISBN 80-86634-71-X.
 • MATOUŠEK J., URBAN I., LINHART P. Detekce, monitoring, principy ochrany a dekontaminace. SPBI Ostrava, 2009. ISBN 978-80-7385-048-7.
 • PATOČKA J. Vojenská toxikologie. Praha, 2004. ISBN 80-247-0608-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology Food Safety and Quality (15) Veterinary medicine and veterinary prevention 1 Summer