Course: Waste in food production and gastronomy

« Back
Course title Waste in food production and gastronomy
Course code 2190/H8OG
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Járová Kateřina, Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • Odpadové fórum.
  • ČEPIČKA, J. Obecná potravinářská technologie. VŠCHT Praha, 1995.
  • KADLEC, P. Technologie potravin I., II.. VŠCHT Praha, 2002.
  • KIZLINK, J. Odpady: Sběr, zpracování, zneškodnění, legislativa.. VUT Brno, 2014.
  • KURAŠ, M. a kol. Technologie zpracování odpadů. VŠCHT Praha, 1993.
  • KURAŠ, M. Odpadové hospodářství. Chrudim: Ekomonitor, 2008.
  • LUKÁŠOVÁ, J. a kol. Hygiena a technologie produkce mléka. VFU Brno, 1999.
  • MAREK, M. Odpady a druhotné suroviny v zemědělsko-potravinářském komplexu. VŠB Ostrava, 1996.
  • STEINHAUSER, L. a kol. Hygiena a technologie masa. LAST Brno, 1995.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology - (16) Veterinary medicine and veterinary prevention 1 Summer