Course: Contaminants in Food

« Back
Course title Contaminants in Food
Course code 2190/H2CLP
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Járová Kateřina, Mgr. Ph.D.
  • Charvátová Michaela, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • KLOUDA, Pavel. Moderní analytické metody. Ostrava, 2003. ISBN 80-86369-07-2.
  • PERTILA, Eva; ČABLÍK, Vladimír. Instrumentální metody analýzy. Ostrava, 2006.
  • STOUPALOVÁ, Michaela. Využití moderních izolačních postupů pro analýzu organických a anorganických polutantů. Brno, 2007.
  • ŠTULÍK, Karel. Analytické separační metody. Praha, 2004.
  • 2THETA-kolektiv autorů. Analýza organických látek. Český Těšín, 2014.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology Food Safety and Quality (1) Veterinary medicine and veterinary prevention 2 Winter