Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Obecně odborná příprava

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
1670/V1JEZ Jezdectví Zimní a letní Čeština 1  
2230/HAZZ Chov zájmových zvířat Zimní Angličtina 3  
2230/H1ZZ Chov zájmových zvířat Zimní Čeština 3  
2230/V1ZZ Chov zájmových zvířat Zimní Čeština 4  
2240/H2MS Ochrana potravin při mimořádných situací Letní Čeština 2