Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Gastronomie, hotelnictví a turismus

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
2230/H8PZ Produkce potravinových surovin živočišné Letní Čeština 4  
2240/H2MS Ochrana potravin při mimořádných situací Letní Čeština 2