Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Zemědělství a lesnictví

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
2230/HAZT Zootechnika Letní Angličtina 3  
2230/H1ZT Zootechnika Letní Čeština 3  
2230/H3CO Chov potravinových zvířat Zimní Čeština 4  
2230/H3PZ Produkce potravinových surovin živočišné Letní Čeština 4  
2230/H4PZ Produkce potravinových surovin živočišné Letní Čeština 4  
2230/H6ZH Zacházení s hospodářskými zvířaty Letní Čeština 2  
2230/H8CO Chov potravinových zvířat Zimní Čeština 3  
2230/H8PZ Produkce potravinových surovin živočišné Letní Čeština 4  
2230/VAZT Zootechnika Letní Čeština 3  
2230/V1ZT Zootechnika Letní Čeština 3