Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Potravinářství a potravinářská chemie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
2210/H1SP Struktura a skladba potravin Zimní Čeština 3  
2230/HAZT Zootechnika Letní Angličtina 3  
2230/H3PZ Produkce potravinových surovin živočišné Letní Čeština 4  
2230/H4PZ Produkce potravinových surovin živočišné Letní Čeština 4  
2230/H8CO Chov potravinových zvířat Zimní Čeština 3  
2230/H8PZ Produkce potravinových surovin živočišné Letní Čeština 4  
2230/VAZT Zootechnika Letní Čeština 3  
2240/H2MS Ochrana potravin při mimořádných situací Letní Čeština 2  
2390/H3BL Biochemie potravin a biochemické laborat Letní Čeština 3  
2390/H3BLM Biochemie potravin a biochemické laborat Zimní Čeština 3