Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Ekologie a ochrana životního prostředí

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
2190/H8OD Odpady v potravinářské výrobě a gastrono Letní Čeština 3  
2240/H2MS Ochrana potravin při mimořádných situací Letní Čeština 2