Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Chemické obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
3130/F1KP1 Kosmetické prostředky Letní Čeština 3  
3150/F1AC1 Obecná a anorganická chemie Zimní Čeština 8  
3150/F1LT1 Základní chemické výpočty Zimní Čeština 2