Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Farmaceutické vědy

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
farmacie - Farmakognozie   (1 - 1) Doktorský Prezenční Čeština
farmacie - Farmakognozie   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná Čeština
farmacie - Farmakologie a toxikologie   (1 - 1) Doktorský Prezenční Čeština
farmacie - Farmakologie a toxikologie   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná Čeština
farmacie - farmaceutická chemie   (1 - 1) Doktorský Prezenční Čeština
farmacie - farmaceutická chemie   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná Čeština
farmacie - farmaceutická technologie - galenická farmacie   (1 - 1) Doktorský Prezenční Čeština
farmacie - farmaceutická technologie - galenická farmacie   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná Čeština
Farmacie - farmacie   (1 - 1) Magisterský Prezenční Čeština