Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Farmaceutické vědy

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Farmacie - Farmaceutická chemie   (1 - 1) Doktorský Prezenční Čeština
Farmacie - Farmaceutická chemie   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná Čeština
Farmacie - Farmaceutická technologie - galenická farmacie   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná Čeština
Farmacie - Farmaceutická technologie - galenická farmacie   (1 - 1) Doktorský Prezenční Čeština
Farmacie - Farmacie   (1 - 1) Magisterský Prezenční Čeština
Farmacie - Farmakognozie   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná Čeština
Farmacie - Farmakognozie   (1 - 1) Doktorský Prezenční Čeština
Farmacie - Farmakologie a toxikologie   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná Čeština
Farmacie - Farmakologie a toxikologie   (1 - 1) Doktorský Prezenční Čeština