Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Veterinářství a veterinární prevence

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Veterinární hygiena a ekologie - Bezpečnost a kvalita potravin   (1 - 1) Navazující Prezenční Čeština
Veterinární hygiena a ekologie - Bezpečnost a kvalita potravin   (1 - 1) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Veterinární hygiena a ekologie - Bezpečnost a kvalita potravin   (1 - 1) Bakalářský Prezenční Čeština
Veterinární hygiena a ekologie - Bezpečnost a kvalita potravin   (1 - 15) Bakalářský Prezenční Čeština
Veterinární hygiena a ekologie - Bezpečnost a kvalita potravin   (1 - 15) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Veterinární hygiena a ekologie - Bezpečnost a kvalita potravin   (1 - 15) Navazující Prezenční Čeština
Veterinární lékařství - Choroby koní   (1 - 1) Doktorský Prezenční Čeština
Veterinární lékařství - Choroby koní   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná Čeština
Veterinární lékařství - Choroby ptáků, plazů a drobných savců   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná Čeština
Veterinární lékařství - Choroby ptáků, plazů a drobných savců   (1 - 1) Doktorský Prezenční Čeština
Veterinární hygiena a ekologie - Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná Čeština
Veterinární hygiena a ekologie - Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad   (1 - 1) Doktorský Prezenční Čeština
Veterinární hygiena a ekologie - Food Hygiene and Processing Technology   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná Čeština
Veterinární hygiena a ekologie - Food Hygiene and Processing Technology   (1 - 1) Doktorský Prezenční Čeština
Veterinární hygiena a ekologie - Food hygiene and Processing Technology   (1 - 1) Doktorský Prezenční Angličtina
Veterinární lékařství - Fyziologie a farmakologie   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná Čeština
Veterinární lékařství - Fyziologie a farmakologie   (1 - 1) Doktorský Prezenční Čeština
Veterinární lékařství - Genetika a plemenitba zvířat   (1 - 1) Doktorský Prezenční Čeština
Veterinární lékařství - Genetika a plemenitba zvířat   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná Čeština
Veterinární hygiena a ekologie - Hygiena a technologie potravin   (1 - 1) Doktorský Prezenční Čeština
Veterinární hygiena a ekologie - Hygiena a technologie potravin   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná Čeština
Veterinární lékařství - Infekční choroby a epizootologie   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná Čeština
Veterinární lékařství - Infekční choroby a epizootologie   (1 - 1) Doktorský Prezenční Čeština
Veterinární hygiena a ekologie - Ochrana zvířat a welfare   (1 - 1) Navazující Prezenční Čeština
Veterinární hygiena a ekologie - Ochrana zvířat a welfare   (1 - 1) Bakalářský Prezenční Čeština
Veterinární lékařství - Veterinary Medicine   (1 - 1) Magisterský Prezenční Angličtina
Veterinary Medicine - Veterinary Medicine   (1 - 12) Magisterský Prezenční Angličtina
Veterinární hygiena a ekologie - Veterinární biochemie, chemie a biofyzika   (1 - 1) Doktorský Prezenční Čeština
Veterinární hygiena a ekologie - Veterinární biochemie, chemie a biofyzika   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná Čeština
Veterinární hygiena a ekologie - Veterinární ekologie   (1 - 1) Doktorský Prezenční Čeština
Veterinární hygiena a ekologie - Veterinární ekologie   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná Čeština
Veterinární hygiena a ekologie - Veterinární hygiena a ekologie   (1 - 1) Magisterský Prezenční Čeština
Veterinární lékařství - Veterinární lékařství   (1 - 01) Magisterský Prezenční Čeština
Veterinární lékařství - Veterinární mikrobiologie a imunologie   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná Čeština
Veterinární lékařství - Veterinární mikrobiologie a imunologie   (1 - 1) Doktorský Prezenční Čeština
Veterinární lékařství - Veterinární parazitologie   (1 - 1) Doktorský Prezenční Čeština
Veterinární lékařství - Veterinární parazitologie   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná Čeština
Veterinární hygiena a ekologie - Veterinární toxikologie a toxikologie potravin   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná Čeština
Veterinární hygiena a ekologie - Veterinární toxikologie a toxikologie potravin   (1 - 1) Doktorský Prezenční Čeština
Veterinární hygiena a ekologie - Veřejné veterinářství a ochrana zvířat   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná Čeština
Veterinární hygiena a ekologie - Veřejné veterinářství a ochrana zvířat   (1 - 1) Doktorský Prezenční Čeština
Veterinární hygiena a ekologie - Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetábilií   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná Čeština
Veterinární hygiena a ekologie - Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetábilií   (1 - 1) Doktorský Prezenční Čeština