Pracoviště fakulty: FVL

» Seznam fakult
Kód pracoviště Název pracoviště
1110 Ústav anatomie, histologie a embryologie
1200 Ústav fyziologie
1230 Ústav patologické morfologie a parazitologie
1240 Ústav infekčních chorob a mikrobiologie
1260 Ústav genetiky
1500 Ústav farmakologie a farmacie
1650 Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců
1660 Klinika chorob psů a koček
1670 Klinika chorob koní
1680 Klinika chorob přežvýkavců a prasat
1900 Děkanát fakulty veterinárního lékařství