Pracoviště fakulty: FVH

» Seznam fakult
Kód pracoviště Název pracoviště
2110 Ústav biochemie a biofyziky
2150 Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat
2190 Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel
2210 Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu
2220 Ústav výživy zvířat
2230 Ústav zootechniky a zoohygieny
2240 Ústav gastronomie
2340 Ústav hygieny a technologie mléka
2350 Ústav hygieny a technologie masa
2380 Ústav veřejného a soudního veterinárního lékařství
2390 Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie
2900 Děkanát fakulty veterinární hygieny a ekologie