Course: Basics of Veterinary Care II

» List of faculties » FVH » 2390
Course title Basics of Veterinary Care II
Course code 2390/V1VP2
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Večerek Vladimír, prof. MVDr. CSc., MBA
 • Hytychová Taťana, MVDr. Ph.D.
 • Konvalinová Jarmila, MVDr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • Cramp. Včelařství.
 • Forejtek P. a kol. Zdravotní problematika zvěře. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno a Středoevropský institut ekologie zvěře 2013 ISBN 978-80-7305-652-0.
 • Hofírek a kol. Produkční a preventivní medicína v chovech mléčného skotu.
 • Navrátil S. a kol. Nemoci včel - multimediální pomůcka.
 • SVOBODA, M., SENIOR, D. F., DOUBEK, J., KLIMEŠ, J. A KOL. Nemoci psa a kočky - I. díl. Brno, 2008. ISBN 978-80-86542.
 • SVOBODA, M., SENIOR, D. F., DOUBEK, J., KLIMEŠ, J. A KOL. Nemoci psa a kočky - II. díl.. ČAVLMZ - Noviko, Brno, 2001. ISBN 80-902595-3-7.
 • Toporčák a kol. Honey bee diseases and pests.
 • Wintzer, H.J. et al. Choroby koní/Nemoci koní. ISBN 80-88700-45-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Veterinary Medicine Veterinární lékařství (01) Veterinary medicine and veterinary prevention 2 Summer