Course: Media ana Communications in Animal Protection

» List of faculties » FVH » 2390
Course title Media ana Communications in Animal Protection
Course code 2390/H7MK
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Večerek Vladimír, prof. MVDr. CSc., MBA
  • Žák Jiří, MVDr.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • Burton, J., Jirák, J. Úvod do studia médií. Brno, 2001..
  • Fiske, J. Introduction to communication studies. London, 1992..
  • Jirák, J., Koepplová, B. Média a společnost. Praha, 2003.
  • McGuail, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha, 1999..
  • Reifová, I. a kol. Slovník mediální komunikace. Praha, 2004..
  • Urban, L., Dubský, J., Murdza, K. Masová komunikace a veřejné mínění. Praha, 2011.
  • Vybíral, Z. Psychologie komunikace. Praha, 2005.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester