Course: Basics of Veterinary Care

» List of faculties » FVH » 2390
Course title Basics of Veterinary Care
Course code 2390/H6ZV1
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Večerek Vladimír, prof. MVDr. CSc., MBA
 • Hytychová Taťana, MVDr. Ph.D.
 • Konvalinová Jarmila, MVDr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • Hofírek B. a kol. Nemoci skotu, Noviko, 2009.
 • Jurajda V a kol. Kompendium chorob drůbeže a ptactva. Noviko 2001.
 • Knotek Z. a kol. Nemoci zvířat zájmových chovů - Drobní savci. ProfiPress 2017.
 • Kolektiv autorů. Včelařství, svazek I. Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, 2015.
 • Pulkrábek J. a kol. Chov prasat. ProfiPress, 2005.
 • Straw BE a kol. Choroby ošípaných I - II. Nemoci prasat I-II. Hajko a Hajková, 2003.
 • Svobodo M. a kol. Nemoci psa a kočky, Noviko 2008.
 • Svobodová Z. a kol. Nemoci sladkovodních a akvarijních ryb. Informatorium 2007.
 • Wintzer HJ a kol. Choroby koní. Nemoci koní. Hajko a Hajková, 1999.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology Animal Protection and Welfare (1) Veterinary medicine and veterinary prevention 1 Winter