Course: Welfare of Experimental Animals and Animal Experimentation

» List of faculties » FVH » 2390
Course title Welfare of Experimental Animals and Animal Experimentation
Course code 2390/H6WV
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Hostovský Martin, MVDr. Ph.D.
  • Plhalová Lucie, Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • Vyhláška MZe č. 419/2012 o ochraně pokusných zvířat.
  • Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů.
  • Hubrecht R., Kirkwood J. The UFAW Handbook on the Care and Management of Laboratory and Other Research Animals. 8th Edition, Wiley-Blackwell, 2010, 848 p..
  • Jebavý, L., Rodl, P., Hořavová, P. Chov a využití pokusných zvířat, 1. díl, 1. vydání, VFU Brno, 2007, 255 p. (ISBN: 978-80-7305-000-9).
  • Kaliste, E. The Welfare of Laboratory Animals. Springer, 2007, 358 p..
  • Wolfensohn S., Lloyd M. Handbook of Laboratory Animals. Management and Welfare. Blackwell Publishing, 2003, 432 p..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology Animal Protection and Welfare (1) Veterinary medicine and veterinary prevention 2 Summer