Pracoviště fakulty: FAF

» Seznam fakult
Kód pracoviště Název pracoviště
3110 Ústav aplikované farmacie
3120 Ústav přírodních léčiv
3130 Ústav technologie léků
3140 Ústav humánní farmakologie a toxikologie
3150 Ústav chemických léčiv
3160 Ústav molekulární biologie a farmaceutické biotechnologie
3900 Děkanát fakulty farmaceutické