Programy fakulty: FVL

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Veterinární lékařství P4301 Doktorský Prezenční 240 4
Veterinary Medicine M4301 Magisterský Prezenční 360 6
Veterinární lékařství M4301 Magisterský Prezenční 360 6
Veterinární lékařství P4301 Doktorský Kombinovaná 240 4