Programy fakulty: FVH

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Veterinární hygiena a ekologie B4302 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Veterinární hygiena a ekologie P4302 Doktorský Prezenční 240 4
Veterinární hygiena a ekologie M4302 Magisterský Prezenční 360 6
Veterinary Hygiene and Ecology M4302 Magisterský Prezenční 360 6
Veterinární hygiena a ekologie N4302 Navazující Prezenční 120 2
Veterinární hygiena a ekologie P4302 Doktorský Kombinovaná 240 4
Veterinární hygiena a ekologie P4302 Doktorský Prezenční 240 4
Veterinární hygiena a ekologie B4302 Bakalářský Prezenční 180 3