Programy fakulty: FAF

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
farmacie M5206 Rigorózní Kombinovaná 0 2
farmacie P5206 Doktorský Prezenční 240 4
Pharmacy M5206 Magisterský Prezenční 300 5
farmacie P5206 Doktorský Kombinovaná 240 4
farmacie P5206 Doktorský Kombinovaná 240 4
Farmacie M5206 Magisterský Prezenční 300 5
farmacie M5206 Rigorózní Kombinovaná 0 2